Kijk op Interieur
Image default
Dienstverlening

Wat zit er in de meterkast?

Elk huis of gebouw zit er een meterkast. In deze meterkast zit een groepenkast en die is erg belangrijk. De groepenkast is het hart van de elektrische installatie in het huis. In 2021 is in het bouwbesluit besloten hoe deze meterkast eruit hoort te zien. Voor de meterkast bestaan er vaste afmetingen en posities waarin de kabels en leidingen van de nutsbedrijven zitten. Wat er in ieder geval in een meterkast kan worden verwacht is:

 • Een elektricitietsmeter

 • Een telefoon

 • Een gasmeter

 • Wifi

 • Kabeltelevisie (CAI)

 • Een watermeter

 

Soms kan het volgende ook in de meterkast worden verwacht:

 • Stadsverwarming

 • Slimme energiemeter

 • Subsidiemeter van zonnepanelen

 

Ook zit er in de meterkast:

 • Hoofdschakelaar

 • Buisinvoerstuk

 • Stoppenkast of installatieautomaat

 • Aardblok

 • Aansluiting voor externe aarde

 • Aardlekschakelaar of aardlekautomaat

Een aardlekschakelaar, wat is dat? 

Als er een lekstroom is, meet de aardlekschakelaar dit automatisch. Dit gebeurt zo snel als in een seconde. ALs de aardlekschakelaar een lekstroom meet, wordt gelijk de hele groepenkast uitgeschakeld. Op deze manier kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen, omdat er dan geen stroom meer op de elektrische installatie staat. 

Een hoofdschakelaar, wat is dat?

In de groepenkast zit de hoofdschakelaar. Deze kan alle aangesloten elektrische installaties aan- en uitschakelen. De hoofdschakelaar moet altijd aanwezig zijn in de groepenkast. Het is verplicht dat een hoofdschakelaar in een groepenkast aanwezig is. De hoofdschakelaar reguleert het hele stroomnetwerk dat op deze schakelaar aangesloten is. 

 

Een installatieautomaat, wat is dat?

Als er door kortsluiting of overbelasting te hoge elektrische stromen ontstaan en dit de bedrading beschadigt, treedt de installatieautomaat op. Dit automaat wordt ook wel een zekeringsautomaat of maximumschakelaar genoemd. Hoe gaat de installatieautomaat te werk? De installatieautomaat onderbreekt het elektrische circuit als er te hoge elektrische stromen worden gedetecteerd. Zo worden en de bewoners en de installatie beide beschermd.