Kijk op Interieur
Image default
Bedrijven

Waarom de keuze voor een duurzaam gebouw ook vooral interessant is

De manier waarop we tegenwoordig een gebouw realiseren verschilt op niet onaanzienlijke wijze in vergelijking met vroeger. Toen werd er nog niet of nauwelijks aandacht geschonken aan het duurzame karakter waar een gebouw over moet beschikken. Tegenwoordig is dat wel anders. Dit omwille van twee redenen. Niet alleen zorgt de realisatie van een duurzaam gebouw er namelijk voor dat je het milieu kan helpen verbeteren, daarnaast spreekt het voor zich dat je op deze manier ook behoorlijk wat kan besparen. Door gebruik te maken van energiebesparende oplossingen en door bijvoorbeeld zelf energie op te wekken is het mogelijk om de kost van je energieverbruik aanzienlijk terug te schroeven.

Concrete mogelijkheden om energie te besparen

Bij de realisatie van een duurzaam gebouw zijn er verschillende belangrijke zaken waar je aandacht aan zal willen… en eigenlijk aan zal moeten besteden. Allereerst is het van belang om er rekening mee te houden dat een woning tegenwoordig zo optimaal mogelijk geïsoleerd moet zijn. Op deze manier wordt het namelijk mogelijk om het warmteverlies aanzienlijk terug te schroeven. Let wel, op het ogenblik dat je grondig gaat isoleren is ook een optimale ventilatie van belang. Op die manier voorkom je namelijk om geconfronteerd te worden met vochtproblemen in huis.

Niet alleen het grondig isoleren van je woning is een must bij de realisatie van een duurzaam gebouw. Wat namelijk bovendien ook te denken van het gebruik van bijvoorbeeld energiezuinige toestellen? Bovendien is het zo dat er geen sprake kan zijn van een duurzaam gebouw wanneer er niet zelf (grotendeels) in de eigen energiebehoefte kan worden voorzien. Om dit voor mekaar te krijgen wordt er tegenwoordig vaak gekeken naar het gebruik van zonnepanelen. Deze duurzame installaties kunnen het in de praktijk dan ook mogelijk maken om een significante hoeveelheid van de verbruikte energie te compenseren.

TNO | Werk samen aan een betere toekomst.

Welke rol kan TNO spelen bij de realisatie van duurzame gebouwen?

TNO is een organisatie die haar schouders wil zetten onder de realisatie van duurzame gebouwen in Nederland. Betreft de realisatie van energiepositieve gebouwen wordt er door deze organisatie naar energie gekeken vanuit vier verschillende invalshoeken. Het gaat hierbij concreet om:

  • Het gebruik van zonnepanelen voor de opwekking van duurzame energie;
  • Het zo beperkt mogelijk houden van het energietransport;
  • De opslag van energie door middel van bijvoorbeeld warmtebatterijen;
  • De ontwikkeling van concepten om bijvoorbeeld warmte op te wekken en te hergebruiken;

De behoeften aan de realisatie van een duurzaam gebouw is tegenwoordig nog nooit eerder zo groot geweest. Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat het energieverbruik in Europa alleen maar verder toeneemt. Dit terwijl de beschikbaarheid (of vooral de hoeveelheid) aan fossiele brandstoffen alleen maar afneemt. Bovendien zou voor 40 procent van het totale energieverbruik gelden dat ze afkomstig is uit de bebouwde omgeving. Door toe te werken naar de realisatie van een duurzaam gebouw is het dan ook perfect mogelijk om het energieverbruik behoorlijk naar omlaag te halen.