Kijk op Interieur
Image default
Bedrijven

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

Woon je in een appartement, dan heb je altijd te maken met de VVE, de Vereniging van Eigenaren. Het lidmaatschap van een VVE is verplicht omdat je met de koop van een appartement gedeeltelijk eigenaar bent van het appartementencomplex. Het lidmaatschap van een VVE kun je dus ook niet opzeggen, in tegenstelling tot het lidmaatschap van een voetbalvereniging. Samen met de andere bewoners van het gebouw heb je dus ook te maken met wettelijke verplichtingen, zoals het aanhouden van een reserve voor het toekomstig onderhoud van het gebouw. Een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) zorgt ervoor dat de VVE weet welke kosten te verwachten zijn.

Inzicht in de onderhoudskosten

Het onderhoud van een appartementencomplex kan een behoorlijke kostenpost zijn. Dit zal bij een klein gebouw met slechts twee appartementen nog meevallen, maar bij grotere gebouwen gaat het al snel om grote bedragen. Het op laten stellen van een bouwkundig rapport met een meerjaren onderhoudsplan is daarom altijd verstandig. Op die manier is het direct duidelijk wat de onderhoudskosten op zowel de lange, als de korte termijn zullen zijn. Het kan dan gaan om uiteenlopende zaken zoals het vernieuwen van het dak of herstel- en vernieuwingswerkzaamheden.

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan

Het op laten stellen van een meerjaren onderhoudsplan zorgt ervoor dat een VVE in staat is om een verantwoorde bijdrage vast te stellen. Op die manier voldoet de VVE aan de wettelijke verplichting om te sparen voor het onderhoud aan het appartementengebouw via een reservefonds. Naast een gewoon onderhoudsplan kan een VVE ook kiezen voor een duurzaam meerjaren onderhoudsplan. Ondanks de vaak hogere kosten kan dit wel een interessante optie zijn. Zo kan een VVE profiteren van verschillende subsidiemogelijkheden om het appartementengebouw duurzaam te maken. Je kan dan denken aan het laten opstellen van een energieadvies of het laten uitvoeren van werkzaamheden om te besparen op de energiekosten, bijvoorbeeld door middel van isolatie.