Hulp bij leesproblemen en bij kinderen met gedragsproblemen

Hulp bij kinderen met gedragsproblemen kan voorkomen in verschillende vormen. Naast gedragsproblemen, hebben bijvoorbeeld ook veel kinderen te maken met leesproblemen. Lezen vergt concentratie en naast het lezen van een tekst zal de tekst ook moeten worden begrepen. Merkt u aan uw kind dat het op school niet zo lekker loopt op het gebied van lezen en schrijven, maar weet u niet waardoor dit precies komt? U kunt Trivers inschakelen om een didactisch onderzoek uit te laten voeren wanneer u hulp bij kinderen met gedragsproblemen wilt krijgen. Deze kan zich richten op technisch en/of begrijpend lezen en spelling en/of grammatica. Uit dit onderzoek zal blijken hoe uw kind leest en schrijft en kan er een niveau bepaald worden. Aan het einde van de test krijgt u praktische begeleidingstips mee zodat u thuis en op school kunt oefenen. Helpen de tips niet? Dan is er altijd een mogelijkheid om een dyslexietest uit te voeren bij uw kind.

Schakel een professioneel bedrijf in voor hulp bij kinderenmet gedragsproblemen

Zoekt u naar hulp bij kinderen met gedragsproblemen? Of het nu om uw eigen kind gaat of over een van de kinderen waaraan u lesgeeft, u krijgt altijd een persoonlijke benadering bij Trivers. Deze praktijk is gespecialiseerd in kinder- en jeugdpsychologie in de breedste zin van het woord. Hier vinden de therapeuten het belangrijk dat ieder kind een persoonlijke aanpak krijgt zodat de beste resultaten worden behaald. Op een flexibele en kleinschalige manier wordt er begonnen aan de therapiesessies. De deskundige therapeuten hebben een beroepsgeheim, alles wat er tijdens het onderzoek of begeleidingstraject plaatsvindt, is zeer vertrouwelijk.

Een persoonlijke screening voor hulp bij kinderen met gedragsproblemen

Persoonlijke aandacht is een van de belangrijkste speerpunten die ze hanteren bij het kleinschalige zorgcentrum Trivers. Deze werkwijze is berust op het feit dat ieder kind anders is en dus ook anders zal reageren op therapieën. Daarom heeft ieder kind een plan op maat nodig om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Om de juiste hulp te kunnen bieden bij kinderen met gedragsproblemen wordt er daarom eerst een persoonlijke screening uitgevoerd zodat de problemen en de situatie in kaart kunnen worden gebracht. De uitslag zal met de ouders besproken worden waarna de mogelijke behandelmethodes besproken worden met de passende hulpmiddelen. De persoonlijke screening voor hulp bij kinderen met gedragsproblemen zal uw kind niet als vervelend ervaren omdat het spelenderwijs wordt uitgevoerd.

 

Comments are Closed on this Post

Hulp bij leesproblemen en bij kinderen met gedragsproblemen