Kijk op Interieur
Image default
Zorg

Een mantelzorgwoning, wat is dat?

Een mantelzorger geeft intensieve zorg. De mensen die deze zorg krijgen kunnen chronisch zieken zijn, maar ook gehandicapten , hulpbehoevenden of ouderen. Over het algemeen wordt mantelzorg door een naast familielid verzorgd. Het spreekt voor zich dat het nogal wat voordelen heeft als de ontvanger van de zorg in de buurt van de mantelzorger woont. Een speciale mantelzorgwoning voldoet aan heel specifieke eisen. Zowel voor de mantelzorger erg prettig als voor de persoon die zorg nodig heeft. Wilt u zelf een mantelzorgwoning kopen? Neem contact op met Mantelzorg Wernsen.

 

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning bevindt zich over het algemeen op eigen terrein. Het terrein van de zorgverlener. Bijvoorbeeld naast of achter de hoofdwoning. Diegene die de zorg verleent is in 9 van de 10 situaties een familielid of andere naaste. De hulpbehoevende woont dan in een woning in de tuin. Doordat hulp snel en op korte afstand geboden kan worden, heeft deze vorm van zorg verlenen voor veel mensen de voorkeur. De hulpbehoevende kan op deze manier toch nog enigszins zelfstandig en in een eigen omgeving wonen in een huisje dat van alle gemakken is voorzien.

 

Waarom?

Een verzorgingstehuis brengt hoge kosten met zich mee. Kosten die niet alle hulpbehoevenden kunnen betalen. Daarom kiezen steeds meer hulpbehoevenden en hun mantelzorgers voor deze praktische vorm van zorg. Het persoonlijke contact dat met dit soort zorg gewaarborgd wordt, is een bijkomend voordeel in een maatschappij die steeds meer vergrijst. Een mantelzorgwoning staat niet direct in verbinding met de hoofdwoning. Hierdoor wordt de privacy van zowel de hulpbehoevende als de verzorger gewaarborgd.

 

Voor wie?

Door de toenemende vergrijzing neemt de vraag van ouderen en hun kinderen op het gebied van dit soort unieke zorg steeds meer toe. Het kost niet veel tijd of moeite om zelfs met spoed de juiste zorg te verlenen. In Nederland vragen de meeste gemeenten om een doktersverklaring om een mantelzorgwoning in een tuin te laten plaatsen. In sommige gemeenten is het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd al voldoende. Naast ouderen maken steeds meer chronisch zieken en gehandicapten gebruik van mantelzorgwoningen. Op deze manier kan de bewoner van de zorgwoning dichtbij de familie blijven en de persoonlijke zorg ontvangen die hij of zij verdient.